Tjänster

Rådgivning och ledarskap inom strategisk IS/IT

excio AB hjälper er att forma och genomföra en IT strategi som är i samklang med era verksamhetsmål.

Digitalisering av rutiner och arbetsflöden och dokumenthantering är nödvändigt i morgondagens företag.

Vi kan dessutom prata 'samma språk' som leverantörer eller tekniker och kan därmed översätta strategin i handling, också som projektledare om så önskas.


excio AB erbjuder dessutom tjänster som rådgivare/mentor/bollplank under ½-2 dagar per månad under längre tid,

eller inför större förändringar/utmaningar där vi som t.ex interim IT-Chef kan gå in som resurs för att ersätta eller stötta nuvarande IT-ledning under en period.