Hem

Rådgivning och ledarskap inom strategisk IS/IT

När ni anlitar excio AB så får ni tillgång till lång erfarenhet av att öka affärsnyttan med hjälp av IT och bra processer, samt ett stort kontaktnät.

Löpande kan vi agera bollplank/mentor och hjälpa er att ställa de rätta frågorna och hitta svaren.

Flerårig erfarenhet av att driva projekt inom PIM (inRiver) och Documenthantering.

Numera även certifierad inRiver Business Consultant